podróże, wyprawy, relacje
ARTYKUŁYKRAJEGALERIEAKTUALNOŚCIPATRONATYTAPETYPROGRAM TVFORUMKSIEGARNIABILETY LOTNICZE
Geozeta.pl » Spis artykułów » Dominikana - wiza, ambasady, przepisy
reklama

Dominikana - wiza, ambasady, przepisy

Santo Domingo     
dominikana
Dominikana - podróże na DominikanęDominikana - mapa krajuDominikana - spis artykułów i galeriiDominikana - wiza, ambasady, przepisy wjazdowe, informacje dla kierowców, podróżowanie po kraju, przepisy celne, bezpieczeństwo, przydatne informacjeDominikana - aktualna pogoda, roczny opad i temperaturaDominikana - szczepienia, zdrowie, poradyDominikana - kurs waluty, przelicznik na PLN, USD, EURODominikana - co zwiedzić, zabytki Listy Światowego Dziedzictwa UNESCODominikana - przewodniki, mapy, atlasy
Wiza, przepisy wjazdowe
Od obywateli polskich wjeż­dżających na terytorium Dominikany nie wymaga się wizy wjazdowej; muszą oni natomiast okazać bilet powrotny oraz wystarczające środki finansowe na pokrycie kosztów dekla­rowanego pobytu. Przepisy celne nie określają wysokości kwoty wymaganej na każdy dzień pobytu. Przy wjeździe na Dominikanę należy wykupić na granicy kartę turystyczną (ok. 15 USD), która często jest już wliczona w cenę biletu lotniczego. Posiadacz takiej kraty może przebywać na terenie kraju do 90 dni. Dzieci do lat 13 muszą podróżować pod opieką rodziców lub opiekunów. Opiekunowie powinni mieć pozwo­lenie na podróżowanie ze swoimi podopiecznymi, zalega­lizowane w urzędzie konsularnym Dominikany w państwie, z którego wyjeżdżają. Bez zalegali­zowanego dokumentu dzieci nie mogą przekroczyć granicy. Wy­ma­gany termin ważności dokumentu paszportowego – 6 miesięcy od daty przekroczenia granicy.
Informacje dla kierowców
Nie jest wymagane międzynarodowe prawo jazdy. Wynajmując samochód, warto wykupić ubezpieczenie typu full inclusive.
Przepisy celne
Cło obowiązuje przy wwozie samochodów, motocykli, łodzi, narzędzi, maszyn, części zamiennych. Leki oraz środki psychotropowe, jeżeli przeznaczone są do użytku wy­łącznie osobistego, nie muszą być zgłaszane w dekla­racji celnej. W innych przypadkach ich przywóz jest zabro­niony, a osoba podejrzewana o nielegalny przywóz podlega karze i deportacji. Wwóz wyrobów alkoholowych jest dozwolony i nie podlega opłatom celnym wyłącznie w przy­padku ilości niehandlowych. Wwóz broni, amunicji i innych niebezpiecznych przedmiotów jest zabroniony, a przywożące je osoby podlegają karze więzienia i grzywny. Zabrania się także wwożenia materiałów o treściach porno­gra­ficznych. Można wwo­zić zwierzęta domowe, jeśli są zaszcze­pione przeciw wściekliźnie. Psy i koty wwożone są bez podatku; inne zwierzęta – tylko za zgodą Narodowego Departamentu Rolnictwa i Zoo­logii. Nie można opuścić Dominikany z sumą większą niż 10 tys. USD.
Bezpieczeństwo
Nie występuje większe zagrożenie prze­stępczością. Nie odnotowano zagrożenia terroryzmem. Poziom przestępczości pospolitej nie jest wysoki. Strefy turystyczne i plaże są regu­larnie kontrolowane przez agencje ochrony. Przeby­wając poza strefami turystycznymi, nie należy nosić biżuterii i większej ilości gotówki. Noclegi najlepiej zamawiać w hote­lach położonych w centrach turystycznych. Turyści zwie­dzający wyspę mogą ko­rzystać z hoteli w mniejszych miejscowościach, lecz nie powinni zabierać ze sobą rzeczy wartościowych (np. biżuterii).

Przydatne informacje
• Banki są otwarte od 8.30 do 15.00 lub 18.00, w soboty i niedziele są zamknięte. Akceptowane są karty kredytowe: VISA, MasterCard, American Express i Diners Club. Bankomaty są dostępne właściwie w każdym miejscu, bezpieczne są tylko te w strefie turystycznej.
• Można wymienić dolary lub euro w bankach, kan­to­rach, hotelach. Wymiana pieniędzy na ulicy nie jest bez­piecz­na. Najlepiej płacić gotówką w dolarach amerykań­skich. Pie­niądze i karty kredytowe, a także paszporty i inne dokumenty osobiste najbezpieczniej pozostawiać w skryt­kach hotelowych (dopuszczalne jest posługiwanie się foto­kopią paszportu). Nie należy wychodzić z hotelu z większą ilością gotówki.
• Zgodnie z przepisami fiskalnymi pobierane są następujące rodzaje podatków: 5% od rachunków za pokoje hotelowe, 12% od artykułów żywnościowych i napojów.
• W większości stref turystycznych ceny są zbliżone, z wy­jątkiem najdroższych hoteli, w których zależą od standardu i loka­lizacji. Zwyczajem jest dopisywanie w res­tauracji 10% sumy rachunku za obsługę kelnerską. Przyjęte jest nego­cjo­wanie cen podczas zakupów (szczególnie na ulicy i w sklepach z pa­miątkami).
• Taksówki z reguły nie mają taksometrów, cenę należy uzgodnić przed rozpoczęciem jazdy.
• W hotelach i miejscach publicznych nie należy pić wody z kranu.
• Po­licja: tel. 911.
Źródło: Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Polskie placówki dyplomatyczne
Brak polskiej placówki dyplomatycznej. Ambasador RP w Meksyku (Meksyk) akredytowany jest również w Republice Dominikańskiej.
Przedstawicielstwa dyplomatyczne akredytowane w Polsce (lub najbliższe)
Ambasada Republiki Dominikańskiej
Dessauer Strasse 28-29
D-10963 Berlin
tel.: (0-0 49 30) 257 57 76-0
fax: (0-0 49 30) 257 57 76-1